Biuro podawcze Urzędu

Biuro Podawcze Urzędu do Spraw Cudzoziemców

ul. Taborowa 33,
02-699 Warszawa

Czynne:
poniedziałek-piątek od godz. 8:15 do 16:15

Serwis internetowy Urzędu

Strona internetowa Urzędu do Spraw Cudzoziemców

UDSC.GOV.PL