Interaktywne formularze
Wniosek o POBYT STAŁY
Wypełnij wniosek
Wniosek o POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ
Wypełnij wniosek
Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej
Wypełnij wniosek
* wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej ma charakter podglądowy. Wniosek należy składać tylko do Straży Granicznej.

** trwają prace weryfikacyjne w zakresie działania wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.