Interaktywne formularze
Wniosek o POBYT STAŁY
Wypełnij wniosek
Wniosek o POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ
Wypełnij wniosek
WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY (WYKONYWANIE PRACY W RAMACH PRZENIESIENIA WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA/MOBILNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA)
Wypełnij wniosek
Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej
Wypełnij wniosek
* wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej ma charakter podglądowy. Wniosek należy składać tylko do Straży Granicznej.